Trafik, vej og natur
Her kan du løbende læse om anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Her kan du finde information om beskyttede naturtyper, dyre- og plantearter, diger og fredninger
Her kan du læse mere om, hvor vi rydder sne, salter og fejer. Du kan også finde oplysninger om veje og stier i kommunen.
Her kan du rapportere fejl og mangler på veje, stier, fortove eller fejl på gadelys, skilte m.m. Du kan også anmelde skader, hvis du mener, at Fredericia Kommune er ansvarlig.
Her finder du information om Fredericias kyster og strande
Her kan du få information om naturpleje og tilskudsmuligheder til naturprojekter
Her finder du information om blandt andet betalingsparkering, månedskort og beboerlicenser
I Fredericia kommune arbejder vi løbende med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. I perioden fra 2013-2017 er Fredericia desuden Trafiksikkerhedsby.
Her kan du læse om vedligeholdelse og pleje af søer, vandhuller og vandløb
18.01.2018 - 14:28
Relevante organisationer og foreninger kan frem til 19. februar 2018 indstille medlemmer til et lokalt naturråd i Trekantkommunerne
24.10.2017 - 08:31
Der er godt nyt til veteraner i Fredericia. Fredericia Kommune har ansat en brobygger mellem veteranerne, Depotgården og Øgadekvarteret
Feedback