Erhvervsgrunde og bygninger til salg

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud

Arealer til tæt lav boligbebyggelse i Taulov til salg

Fredericia Kommune udbyder herved 2 delområder i LP261, beliggende ved Østergade i Taulov til salg. Delområde 1 og 3 udbydes samlet og giver mulighed for opførelse af op til 80 rækkehuse. Arealerne er beliggende på matrikel nummer 10bu Taulov By, Taulov og del af 4de Taulov By, Taulov – jf. disponeringsskitse udarbejdet af Lifa Landinspektører, dateret 24.04.2018. Skitsen kan findes under bilag her på siden.

Delområderne er beliggende i byzone.  

Salgsmateriale, salgsvilkår samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, telefon 7210 7601, mail: jens.andersen@fredericia.dk 

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”Købstilbud på boligarealer ved Østergade”, således at tilbuddet er Strategisk Planlægning i hænde senest fredag den 01.06.2018 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 

 

Mindre grundstykke på 111 m2 ved Danmarksstræde udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et mindre grundstykke beliggende på matrikel 178, Fredericia Bygrunde ved Danmarksstræde i Fredericia til salg. Grunden udgør 111 m2. Grundstykket udbydes til en mindstepris på 225.000 kr. inkl. moms.   

Der vil i forbindelse med et evt. salg af grunden blive tinglyst en adgangsret/ret til passage henover grunden til de omkringliggende ejendomme, således passage til disses baggårde fortsat er mulig. 

Grunden udbydes til evt. etageboligbebyggelse, hvor der etableres en port i grundplan således færdsel til de omkringliggende baggårde er mulig. Grunden er beliggende i byzone.  
 
Salgsmateriale, salgsvilkår samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, telefon 7210 7601, mail: jens.andersen@fredericia.dk 

Kortbilag over arealet findes her på siden under bilag.

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”Købstilbud på mindre grund ved Danmarksstræde”, således at tilbuddet er Strategisk Planlægning i hænde senest fredag den 01.06.2018 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 
 

Bilag

Ejendomme til salg

Der er pt. ingen kommunale ejendomme i udbud.

Feedback