Seniorjob

Her kan du finde informationer om seniorjobordningen i Fredericia Kommune

Betingelser for retten til et seniorjob i Fredericia Kommune:

 • Du er meldt ledig
 • Du er medlem af en a-kasse
 • Du er tilmeldt efterlønsordningen
 • Du har opbrugt dagpengeretten tidligst 5 år før, du når din efterlønsalder, og har derudover opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Bilag

Ansøgningsfrister

Ansøgningen om seniorjob kan sendes tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag,hvor retten til dagpenge udløber. Overholdes fristerne ikke mister du retten til et seniorjob.

Kommunen har 2 måneder til at finde et seniorjob til dig, efter vi har modtaget din ansøgning. Hvis kommunen ikke overholder denne frist, skal de udbetale dig en kompensation svarende til dagpengesatsen. Søg i god tid så du undgår en periode uden indkomst.

Ansøgningsprocessen

A-kassen orienterer om muligheden for at søge et seniorjob.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Navn
 • CV
 • CPR nr.
 • A-kasse
 • Ønsker om ansættelses område
 • Personlige forhold

Du har ikke krav på ansættelse inden for bestemte områder.

Flytning til ny kommune

Du bevarer ret til dit hidtidige seniorjob men kan også vælge at søge et i den nye kommune.

Løn og arbejdsvilkår

Fuldtidsforsikrede medlemmer tilbydes seniorjob på fuldtid. Deltidsforsikrede medlemmer tilbydes ansættelse på 30 timer. Dog kan kommunen i visse tilfælde tilbyde kortere arbejdstid, hvis det er hensigtsmæssigt. Ansættelsen foregår på overenskomstmæssige vilkår. Under ansættelsen optjener du ret til ferie med løn. Mens du er i et seniorjob, kan du deltag i relevante videre– og efteruddannelser. Nedlægges dit seniorjob har du ret til et nyt seniorjob. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i et seniorjob.

Ophør i et seniorjob
 • Ved efterlønsalderen
 • Såfremt betingelserne ikke længer er opfyldt
 • Opnåelse af ordinært arbejde
 • Hvis du afslår ordinært arbejde formidlet af jobcentret
 • Evt. flytning til anden Kommune
 • Ved misligholdelse af ansættelsesaftalen, herunder som følge af sygdom
Ordinært arbejde

Selv om du er ansat i et seniorjob, har du pligt til at stå til rådighed for formidlet arbejde. Får du et ordinært arbejde mens du er i seniorjob, bevarer du retten til nyt seniorjob ved ny ledighed.

Klagemuligheder

Det er muligt at klage over Kommunens afgørelser i forbindelse med et seniorjob.

Du kan bl.a. klage, hvis du mener tidsfristerne ikke er overholdt, hvis du er utilfreds med indholdet og omfanget af seniorstillingen, udbetaling af kompensation eller hvis du mener at der er tale om konkurrencevridende aktivitet eller ophør af dit seniorjob.

Klagen skal inden 4 uger indsendes til Personaleafdelingen i Fredericia Kommune. Hvis afgørelsen ændres får du besked inden 4 uger. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til beskæftigelsesankenævnet.

Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde mv. og du kan både sende et brev, en mail eller ringe.

En klage må dog meget gerne indeholde:

 • Dit navn
 • Adresse, tlf. nr. og mailadresse
 • Dit CPR. Nr.
 • Navnet på den myndighed, du vil klage over
Søg seniorjob i Fredericia Kommune
Feedback