Budget og regnskab
Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2017 samt overslagsårene 2018-2020
Her kan du finde nogle af Fredericia Kommunes tidligere vedtagne budgetter
Feedback